ท่านได้สมัครบัญชี Premium 

  1. โอนเงิน 5,000 บาท เข้าบัญชี SCB 0000000000
  2. แจ้งการโอน โดยระบุอีเมล และ สลิปการโอน
    ผ่านทาง openwriter.pean@gmail.com โดยระบุหัวข้อว่า “แจ้งการชำระเงิน
  3. รอการตรวจสอบ หากสำเร็จจะมีเมล์ยืนยัน